وائي
وڪرو جو ماڻهو ٿيا.
جڳ لڳايو دام.الا،
مان به ٿيس نيلام!الا.
اڄ مان به ٿيس نيلام!!.
سڀ چيو هي خاص آ.
پرمان ماڻهو عام.الا،
مان به ٿيس نيلام!الا.
اڄ مان به ٿيس نيلام... See more
وائي
وڪرو جو ماڻهو ٿيا.
جڳ لڳايو دام.الا،
مان به ٿيس نيلام!الا.
اڄ مان به ٿيس نيلام!!.
سڀ چيو هي خاص آ.
پرمان ماڻهو عام.الا،
مان به ٿيس نيلام!الا.
اڄ مان به ٿيس نيلام!!.
خيال اسان جا اڄ رنا.
جذبن ڪيو ماتام.الا،
مان به ٿيس نيلام !الا.
اڄ مان به ٿيس نيلام !!.
بازارن جي ڇاپ لڳي.
ڪونه هيس بدنام.الا،
مان به ٿيس نيلام !الا.
اڄ مان به ٿيس نيلام !!.

سعيد حاوي
Log in to Like, Comment or Share
Meet more users
Has 0 friends
Has 0 friends
Has 0 friends
Has 3 friends
Has 0 friends
People About
© 2018 - Rahi Book